top of page

Isten fiai

“Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: „Abbá, Atya!” Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is: örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk.” Róma 8:14-17

Nekünk, Krisztusban élő keresztyéneknek ezek az igazságok jelentik az életet! Megváltottak vagyunk! Krisztus a saját életével fizette ki bűn-adósságunkat, amelyet mi képtelenek voltunk kifizetni, s amely miatt Isten jogosan ítélt volna bennünket örök pusztulásra és halálra. Más szóval, Jézus megmentett bennünket Isten haragjától, amely bűneink miatt igazságosan kellett volna, hogy ránk zúduljon. Milyen ereje van Isten szeretetének, hogy képes volt maga a Teremtő saját Fiát áldozni értünk, kicsiny teremtményeiért! Ezt a döbbenetes csodát viszont tetézi az, hogy a történetnek itt még nincs vége! A jó hírnek, azaz az Evangéliumnak ez csak az első fele. Sajnos sok keresztyén sokszor itt megáll és így lemarad a teljes képről, amely egy életen át káprázatos erővel formálja napról napra a hívők szívét. Jézus Krisztus halálból kiragadó áldozatával nem csak tisztára mosott, hanem egyúttal Isten a családjába fogadott bennünket, azaz a Szent Háromság örök, teljes, tökéletes és intim közösségébe helyezett mindannyiunkat Krisztusban. Ez azt jelenti, hogy mi Isten országa királyi személyzetének nem csupán valamelyik alacsonyabb vagy akár magasabb pozíciójának betöltésére kaptunk meghívást, hanem egyenesen a királyi családba nyertünk teljes jogú tagságot, azaz Isten maga fogadott minket örökbe, mint saját gyermekeit. Ha pedig gyermekek, mondja Pál, akkor örökösök is! Nem csupán valamelyik földi hatalom örökösei, hanem a menny és föld királyának, az urak Urának örököstársai. Ez a teljes Evangélium és ez az Isten ereje (Róma 1:16), ugyanis Isten ezeken az igazságokon keresztül erősít és formál bennünket, szeretett fiait napról napra, egyszülött Fiának, Jézus Krisztusnak képére. Szívünk ezért hálával és örömmel telve már csak arra vágyakozhat, hogy Őt dicsérje, Neki éljen, Őt kövesse és imádja örökkön örökké.

TÉMAKÖRÖK

Legutóbbi bejegyzések
bottom of page