top of page

A világ története

Képzeld el, hogy egy buszmegállóban állsz, amikor hirtelen odalép hozzád valaki és azt mondja neked: „A közönséges szarvasmarha neve Bos Primigenius Taurus!”

Az elhangzott mondat világos, de mégis, mit a fenét akar ez az illető mondani ezzel???

Hogy megértsük mit akar mondani, ahhoz fontos, hogy lássuk a kijelentésének a háttér történetét.

A szemléltetés kedvéért hadd hozzak 3 különböző háttér történetet, amelyekbe mind beleillene az elhangzott kijelentés: „A közönséges szarvasmarha neve Bos Primigenius Taurus!”

  1. Az illető azt hitte, hogy te vagy az, aki tegnap a könyvtárban megkérdezte tőle, hogy nem tudja-e véletlen a közönséges szarvasmarha nevét.

  2. Az illető épp a pszichológusával való beszélgetésből tart hazafelé, ahol azt a feladatot kapta, hogy kezdjen el beszélgetni idegenekkel (így próbálva legyőzni félénkségét). Amikor megkérdezte a pszichológust, hogy mégis mit mondjon az idegeneknek, a pszichológus azt felelte neki, hogy „bármit az ég világon!”

  3. Az illető egy titkos ügynök, aki pont ennél a buszmegállónál beszélt meg egy találkozót, és ahhoz, hogy egyértelműen felfedje kilétét, a szarvasmarha latin nevét beszélték meg, mint jelszót.

Tehát, ebből a három példából azt láthatjuk, hogy mind a három háttér történet három különböző jelentést tulajdonít az elhangzott kijelentésnek. Nem igaz?

Ugyanez igaz az emberi életre nézve is.

Hogy értem ezt? Ahhoz, hogy értelmezni tudjuk az életünket, fontos, hogy lássuk és ismerjük az életünk háttér történetét. Mindannyiunk számára kell, hogy legyen egy nagyobb, átfogóbb történet, aminek fényében értelmezni tudjuk az életünk értelmét, lényegét, célját.

Hogy ezt megértsétek, hadd segítsek egy másik példával: Egy fiatal srác és egy lány (név szerint Józsi és Mari) az egyetem ebédlőjében egymás mellett kapnak helyet, és mivel Józsi nem az a félős típus, jókedvűen megszólítja Marit és elkezdenek mindenféléről beszélgetni. Annyira megtalálják egymással a hangot, hogy észre sem veszik azt, hogy az ebédlő szépen lassan kiürül és már csak ők ülnek az asztalnál, még mindig beszélgetve. Mivel mindkettőjüknek van még órája a délután folyamán, elhatározzák, hogy másnap újra találkoznak, ugyanitt, ugyanekkor, hogy folytathassák a beszélgetést. Mivel szimpatikusak egymásnak, ott van mindkettőjük szívében a vágy, hogy egymást jobban megismerhessék. Másnap újra találkoznak és beszélgetésük történetek mesélésébe csap át… mindketten gyermekkori, családi, vicces, vagy épp szomorú, sikeres, vagy kudarccal teli epizódokat osztanak meg egymással saját életükből.

De miért is? Miért mesélnek történeteket egymás életéből?

Mert ahhoz, hogy megismerjünk valakit, szükséges, hogy megismerjük az életük történetét. Ahhoz, hogy megértsük miért ilyen, vagy olyan valaki, látnunk kell azt is, milyen út vezetett egészen idáig, aminek hatására ilyen vagy olyan lett. Minden embernek az élet története, annak minden apró epizódjával együtt, adja a kontextust és jelentést ahhoz, hogy megértsük őket.

Józsi és Mari, folytatva a beszélgetést, miután egyre jobban bele látnak egymás életébe, eljutnak arra a pontra, ahol felteszik egymásnak azt a kérdést is, hogy: Vajon mindenkire saját magára van bízva, hogy életének értelmét kikutassa (saját élet története fényében), vagy létezik-e egy nagyobb, az egész világot átfogó történet, amelybe az ő kis történeteik is beleillenek, és értelmet kapnak???

Van-e a világnak EGY IGAZ története, amelyben a te és az én történetem és szerepet kap? Nos, a mai liberális világban sokan azt vallják, hogy nincs. A pluralizmus eszméje szerint egyszerre több nézet is létezhet, azaz nincs abszolút története a világnak, mindenki azt hisz, amit akar a világ eredetéről és céljáról. Mintha nem akarnánk elfogadni azt, hogy a buszmegállóban történt eset mögött egy valós jelentés lenne, hanem ragaszkodnánk ahhoz, hogy mind a három koncepció igaz.

Mások viszont határozottan állítják, hogy a világnak egy igazi története van.

Pl. A muszlimok. Szerintük a Koránban leírt történet igaz egyedül és Allah, az ő istenük a világ teremtője és a történelem ura. A muszlimok szerint egy nap minden nép rá fog jönni, hogy nekik volt igazuk. Hasonlóan, a modernista, aki még mindig a felvilágosodás eszméjében hisz, azt vallja, hogy az emberiség a technológia és a tudomány segítségével végül el fog jutni oda, hogy legyőzze a természetet és így egy jobb világot hozzon létre. A mai nyugati társadalomban nagyon sokan hisznek ebben: Pl. Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója. A keresztyén szerint is egy igaz történet létezik csak, ezt pedig a Bibliában találjuk meg.

A történet ott kezdődik, hogy Isten megteremti a világot, majd az ember fellázad ellene, majd Isten kiválaszt egy népet, akiknek azt a feladatot adja, hogy életükkel mutassák meg a világnak, ki Isten és milyen életre teremtette Ő az emberiséget, majd eljön Jézus, az Isten-ember, aki mindezt valósággá teszi azzal, hogy életét adja a bűnös és Istennek engedelmeskedni képtelen emberiségért, majd az Egyházra bízza a feladatot, ami Izraelnek képtelenség volt, hogy Isten népeként tegyenek bizonyságot Istenről és hívjanak minden népet Jézushoz, aki egyedül képes őket megszabadítani a bűn átka alól. Az idők végén pedig Jézus újra eljön, hogy az egész világot újjá teremtse és teljességében elhozza az Ő királyságát a földre.

A keresztyének szerint ez egyedül a világ története és egyedül ebben a történetben van az életünknek értelme.

Ez a történet nem csak egyéni, hanem az egész világra kiterjedő és abszolút, más szóval univerzális.

Következésképpen láthatjuk, hogy mind a muszlim, mind a modernista, mind a keresztyén azt vallja, hogy egy igaz történet létezik csak…

A kérdés viszont az, hogy melyik az? Mert a három egymást kizárja. Választanunk kell.

A Bibliával kapcsolatban fontos látnunk, hogy

a Biblia:

  1. Nem csupán különálló könyvek gyűjteménye.

  2. Nem csupán ókori költemények, históriák, erkölcsi írások kötete.

  3. Nem csupán bátorító ígéretek, életigazságok és parancsolatok összessége.

HANEM, a teljes Biblia elsősorban egy metanarratíva (egy átfogó, nagy elbeszélés) ami elmeséli az egész világ történetét.

Mint egy 6 felvonású dráma, vagy 6 részes sorozat.

A 6 rész pedig a következő képpen néz ki:

ELSŐ FELVONÁS: ISTEN MEGALAPÍTJA KIRÁLYSÁGÁT (TEREMTÉS)

MÁSODIK FELVONÁS: LÁZADÁS A KIRÁLYSÁGBAN (BŰNBEESÉS)

HARMADIK FELVONÁS: A KIRÁLY KIVÁLASZTJA IZRAELT (A HELYREÁLLÍTÁS KEZDETE)

NEGYEDIK FELVONÁS: A KIRÁLYSÁG ELJÖVETELE (A MEGVÁLTÁS TELJESÍTVE, A HELYREÁLLÍTÁS KEZDETE)

ÖTÖDIK FELVONÁS: A KIRÁLYSÁG JÓ HÍRÉNEK TERJESZTÉSE (AZ EGYHÁZ KÜLDETÉSE, A HELYREÁLLíTÁS KIBONTAKOZÁSA)

HATODIK FELVONÁS: A KIRÁLY VISSZATÉRÉSE (HELYREÁLLÍTÁS TELJESÍTVE)

A hat felvonásról, illetve részről bővebben itt olvashatsz (az eddig elhangzott igehirdetések írott formában: https://csihamarci.wordpress.com

TÉMAKÖRÖK

Legutóbbi bejegyzések
bottom of page