top of page

A 62. Zsoltár


62. Zsoltár

A karmesternek, Jedútúnnak: Dávid zsoltára. Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig. Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés! Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak. (Szela.) Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom. Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten. Bízzatok benne mindenkor, ti, népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk! (Szela.) Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el! Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő; nálad van, URam, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.

Miről szól ez a Zsoltár? Dávid (a hívő) Istenbe vetett bizalmáról szól, amely sokszor ebben a világban ellenkezésbe ütközik...

A világ megveti az Istenben bízót, de Isten felemeli és megnyugvást ad neki.

Ez a világ a harcról szól, azaz harcról e kettő között: bizalom Istenben, vagy bizalom a világban?

Érzed-e, látod-e ezt a harcot az életedben minden nap? Bizalom Istenben, vagy bizalom önmagadban és minden másban, ami nem Isten…

Amikor el vagy fáradva, amikor el vagy csüggedve, kiábrándult vagy, Istenben keresed-e lelked nyugalmát, vagy a TV-ben, az internetben, újságokban, hírekben? Vagy talán az alvásban? A gyermekeidben keresed-e szíved nyugalmát? Vagy talán a feleségedben, férjedben? Valami hobbiban talán? A sportban esetleg?

Nézzük meg, hogy a 62. zsoltár írója, Dávid Király hol talált egyedül nyugalmat.

2. Vers: Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok segítséget.

Ez egy bizonyságtétel arról, hogy Istenben talál igazán nyugalmat és csendet. Imádságban, a Vele való időtöltésben…Én is gyakran vagyok így, h nem akarok mást, csak csendben lenni Vele… imádságban, egyedül… Csak Vele lenni. Főleg most, nagyon ki vagyok téve a kísértéseknek, hogy elcsüggedjek…

Te/én hová szaladsz, hová menekülsz, kihez, vagy mihez, hogy megnyugvást találj? Hol keresed a csendet? Vizsgáld meg a szíved! Mert ahová menekülsz, az a te istened.

De az igazság az, hogy CSAK Istennél csendesül el a lelkünk, sehol máshol. Miért??? Mert arra lettünk megteremtve, hogy Neki éljünk, Vele éljünk, Benne éljünk, Őt imádjunk, és egyedül Benne találjunk igazi nyugalmat és békességet.

Szent Ágoston egyszer azt mondta: “Ó Urunk, magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.”

3. Vers: Csak Ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom sokáig.

  • Mi a vár és a kőszikla szerepe? Mire szolgált régén egy vár?

  • Védelem az ellenségtől

  • Biztonság, erős szikla, nem inog meg, nem süpped el, magasan van, biztos helyen

CSAK Ő, Isten az én kősziklám és erős váram. Mit jelent ez itt?

  • Hogy Őbenne van az életünk egyedül teljes vedelem alatt. Miért?

  • Mert mi, akik Hozzá Tartozunk, akik Krisztus Királynak alárendeltük az életünket, mi az Ő királyságának védelme alatt állunk. Minket senki és semmi nem ragadhat ki az Ő kezéből, semmi ebben az életben és világban, meg a halál sem. Mi totális és teljes védelem alatt vagyunk. Sem betegség, sem szenvedés, sem üldöztetés, sem ellenség (az Ördög) nem árthat nekünk. De elsősorban, saját haragja elől védve vagyunk, amelyet Krisztusra mar kiöntött Isten a Golgotán. Ezért élhetünk nyugodt és biztos életet már itt, és az Örökkévalóságban. Ő gondoskodik rólunk. Ő SZUVERÉN A VILÁG FELETT.

Róma 8:28-39

28Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. 29Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek Fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. 30Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.

31Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? 32Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? 33Ki vádolná Isten választottait? Hiszen Isten az, aki megigazít. 34Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. 35Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? 36Amint meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” 37De mindezekben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. 38Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

4-5. Versek: Meddig támadtok egyetlen emberre, miért akarjátok mindnyájan megölni? Olyan, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés! Csak azon tanácskoznak, hogyan taszítsák le a magasból. Hazugságban telik kedvük, szájukkal áldanak, szívükben átkoznak.

Itt láthatjuk, hogy sokszor még “jó” emberekben sem igazan bízhatunk. Meg azok is sokszor akik szájukkal áldanak, igazából a szívükben átkoznak.

Sose varjunk igazi békességet és nyugalmat emberektől, hiszen egyedül Istenben találhatjuk azt meg.

Pedig mennyire sokan emberekhez szaladunk először inkább, minthogy Istenhez szaladnánk. Tőlük remélünk szeretetet, az ő véleményükre adunk, és ha nem kapunk szeretetet, vagy nem kapunk tiszteletet, akkor összeesünk és depresszióba zuhanunk...

6-7. Versek: Csak Istennél csendesül el lelkem, Tőle kapok reménységet. Csak Ő az én kősziklám és szabadítom, erős váram, nem ingadozom.

Istenben találunk igazi reménységet. Mi a reménység?

Miben szoktunk reménykedni?

Remélem, hogy odaérünk Hollandiába épségben…

Remélem, hogy holnap nem fog esni… Remélem, hogy holnapra elmúlik ez az éles fájdalom a csípőmben…

Remélem, hogy ki tudom fizetni ebben a hónapban is a számláimat…

Tehát, a reménység általában valami pozitív dologhoz kötődik. Várakozás, hogy valami jó vagy nekünk kedvező dolog fog történni a jövőben.

Akkor mit jelent az, hogy Istentől kapok reménységet?

Istentől kapok reményt, azaz Isten ad erőt ahhoz, hogy pozitívan, azaz hittel tekintsek a jövőbe, aggodalmak nélkül, Benne bízva, hogy Ő tökéletesen a kezében tartja az életemet és annak minden eseményét.

8. Vers: Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.

Mégegyszer hangsúlyozza, úgy latszik Isten nagyon a szívünkre akarja ezt helyezni, hogy EGYEDÜL BENNE VAN SEGÍTSÉG, EGYEDÜL NÁLA VAN NYUGALMUNK, EGYEDÜL ŐBENNE VAN DICSŐSÉGÜNK.

Jonathan Edwards mondta egyszer, hogy mi emberek “dicsőség rablók vagyunk.”

Azaz, mindenhol azt keressük és kutatjuk, hogy dicsőséget szerezzünk magunknak...

azért küzdünk, hogy más emberek

- minket szeressenek,

- felnézzenek ránk,

- elfogadjanak,

- tiszteljenek,

- bennünket dicsérjenek stb...

De az igazság az az, hogy mi méltatlanak vagyunk bárminemű dicsőségre, mert egyedül Isten tökéletes, szent és igaz, és pont ezért egyedül Ő érdemli meg, hogy mi Őt imádjuk, dicsérjük és csodáljuk.

És mi akik Krisztusban vagyunk, mi részesülhetünk ebben a dicsőségben, de csak úgy, ha Őt dicsőítjük életünkkel, szavainkkal, tetteinkkel, Krisztust tükröző élettel, így olyan módon élve, amire Isten teremtett minket.

9. Vers: Bízzatok Benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket, Isten a mi oltalmunk!

Tehát, láthatjuk ebben a zsoltárban, hogy Isten Hatalmas, Védelmező, Nála van Erő és Hatalom. Ezért nekünk csupán annyi a dolgunk, hogy Benne bízzunk mindenkor.

Testvérek, öntsük ki előtte a szívünket, hozzuk Elé félelmeinket, fájdalmainkat, nehézségeinket... öntsük ki előtte imádságban. És bízzunk, hogy Ő ÚR mindezek felett, és Ő a legjobbat munkálja ki ebben a nehézségben most az Ő dicsőségére és a mi javunkra…

10-11. Versek: Csak pára az emberek élete, hazug látszat a halandóké. Ha mérlegre kerülnek, a páránál is könnyebb mindegyik. Ne bízzatok zsarolt javakban, rablott holmival ne kérkedjetek! Ha gyarapszik is vagyonotok, ne bizakodjatok el!

Örökkévalóság tudatában élés: Azaz, ez az élet rövid, vége lesz hamar, az ember élete elmúlik, bármelyik nap vége lehet, összeomolhat. Minden ingó és ingatlan vagyont elveszítünk... miért bízzunk tehát ebben az életben, miért gyűjtsünk magunknak kincseket és miért éljünk azért, ami csak pára és elmúlik? Nem érdemes...

Éljünk azért, ami örökké megmarad, azaz AKI ÖRÖKKÉVALÓ, JÉZUS KRISZTUS. Ő AZ ÉLET EGYEDÜL. Éljünk azért, akiben van Erő és Szeretet egyedül: Isten.

12-13. Versek: Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő, nálad van, Uram, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint.

Konklúzió: Istennél van az Erő és a Szeretet - ez a kettő Isten tulajdonságai, és amelyekre mi emberek vágyunk szívünkben, de egyedül Istenben találhatjuk meg.

Majd végül: ítélet - ez pedig Isten szuverenitását jelenti, és hogy Ő mindenkit meg fog ítélni, hogy hogyan válaszolt az életével arra, hogy Isten ÚR. Hogy Őt imádtuk-e életünkkel, aki egyedül méltó az imádatra, vagy mást vagy magunkat imádtuk az életben.

TÉMAKÖRÖK

Legutóbbi bejegyzések
bottom of page