top of page

Kik a Jehova tanúi, és miben hisznek?

Kik a Jehova tanúi, és miben hisznek? A napjainkban Jehova tanúiként ismert szekta egy Charles Taze Russell által vezetett bibliatanulmányozó csoportként Pennsylvaniában indult útjára 1870-ben. Russell a csoportját az „Ezeréves hajnal bibliatanulmányozás” névvel illette. Könyvsorozatot írt, aminek ő „Az ezeréves hajnal” címet adta. Haláláig hat kötet jelent meg, és a Jehova tanúi mai tanításának nagy része megtalálható benne. Russell 1916-os halála után barátja és utódja, J. F. Rutherford bíró megírta a sorozat hetedik, „A befejezett titok” c. kötetét. Az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulatot 1886-ban hozták létre, és hamarosan ez lett az a csatorna, amelyen keresztül az Ezeréves hajnal mozgalom a nézeteit mások felé terjesztette. 1931-ig a csoport russellistákként volt közismert, amikor egy szakadás miatt átnevezték őket Jehova tanúinak. Az a csoport, amelyből kiszakadtak, a Bibliatanulmányozók (Bible Students) néven terjedt el. Miben hisznek a Jehova tanúi? Krisztus istenségéről, az üdvösségről, a Szentháromságról, a Szent Szellemről és az engesztelésről alkotott hitelvi nézeteik tüzetes tanulmányozása egyértelműen megmutatja, hogy ezekben a témákban nem ragaszkodnak a hagyományos keresztyén állásponthoz. A Jehova tanúi azt vallják, hogy Jézus Mihály arkangyal, a legmagasabb rendű teremtett lény. Ez ellentmond a nagyszámú olyan igehelynek, amely egyértelműen azt állítja, hogy Jézus isten (János 1:1,14, 8:58, 10:30). A Jehova tanúi hite szerint az üdvösség a hit, a jó cselekedetek és az engedelmesség kombinációjával érhető el. Ez rengeteg igével ellenkezik, ahol azt olvassuk, hogy az üdvösség kegyelemből hit által kapható (János 3:16; Efézus 2:8–9; Titusz 3:5). A Jehova tanúi elutasítják a Szentháromságot: hitük szerint Jézus teremtett lény, a Szent Szellem pedig lényegében Isten élettelen ereje. A Jehova tanúi elutasítják Krisztus helyettesítő engesztelő áldozatát, helyette inkább egyfajta váltságdíjelméletben hisznek, azaz hogy Jézus halála Ádám bűneiért fizetett váltságdíj volt. Hogyan igazolják ezeket a nem bibliai tantételeket a Jehova tanúi? Először is, azt állítják, hogy az évszázadok során az Egyház meghamisította a Bibliát, így ők újrafordították azt, és így készült el a Szentírás új világ fordítása. Az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat inkább megváltoztatta a Biblia szövegét, hogy az hamis tanításukhoz illeszkedjék, minthogy saját tanítását a Biblia tanítására alapozza. Az Új világ fordítás számos kiadást élt meg, mert a Jehova tanúi egyre több olyan igehelyet találtak, amely tanaiknak ellentmond. Az Őrtorony hittételeit Charles Taze Russell, Joseph Franklin Rutherford bíró és utódaik eredeti, kibővített tanításaira építik. Azt állítják, hogy az Őrtorony Biblia és Traktátus Társulat kormányzó testülete a szekta egyedüli olyan testülete, amelynek a Szentírás magyarázatára tekintélye van. Tehát, az a végső hivatalos álláspont egy adott igeszakasszal kapcsolatban, amit a kormányzó testület mond; az önálló gondolkodás nagyon nem ajánlott. Ez pont az ellenkezője annak, amit Pál Timóteusnak (és nekünk) ír figyelmeztetésül, hogy igyekezzen kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem vall szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Ez a figyelmeztetés a 2 Timóteus 2:15-ben található, és egyértelmű útmutatás Istentől, hogy minden gyermeke a béreabeli keresztyénekhez hasonlítson, akik naponta tanulmányozták az Igét, hogy leellenőrizzék, összhangban van-e az Igével, amit hallanak. Valószínűleg egyetlen vallási csoport sem olyan szorgalmas az üzenete terjesztésében, mint a Jehova tanúi. Ez az üzenet azonban sajnos tele van torzítással, félrevezetéssel és hamis tanítással. Bárcsak felnyitná Isten a Jehova tanúi szemét az evangélium igazságára és Igéjének valódi tanítására!

TÉMAKÖRÖK

Legutóbbi bejegyzések
bottom of page