top of page

Jó hír - 4. rész - Üdvösségem

Amikor pedig eljött annak az ideje, hogy hitemet Jézusba vetettem, Isten azonnal örök üdvösséggel ajándékozott meg engem.

Megbocsátotta minden múltbeli, jelenlegi és jövőbeli bűnöm.

Gyermekévé tett, örökbe fogadott az Ő családjába.

Nekem adta a Szentlélek ajándékát, aki Isten erejével ruház fel, Isten szeretetével árasztja el szívem, és aki gyengéden súgja lelkemnek, hogy Isten gyermeke vagyok, örök dicsőség örököse a mennyben.

Megváltásommal egy időben Isten teljesen felszabadított minden bűn rabszolgaságából.

Már nem kell többé vétkeznem, mivel a bűn hatalma megtört felettem.

Megváltásommal együtt Isten meg is igazított engem, és mert Krisztusban igaz vagyok, olyan békességem van Istennel, amely örökké tart.

Azzal, hogy igazzá tett, Isten ártatlannak, bűnöktől mentesnek nyilvánított engem, és Jézus igazságát tulajdonította nekem.

Isten engedte, hogy az ellenem irányuló jelenlegi és jövőbeli haragja teljes elégtételt vegyen Jézus kereszthalálában.

Következésképpen, Isten egyedül szeretettel, könyörülettel, és a legnagyobb gyengédséggel fordul felém. Ez a szeretet pedig mentes bármiféle haragtól.

Isten mindig jóindulattal és irgalommal tekint rám, mindig úgy rendezve életem minden eseményét, hogy azok az én legjobb és örök javamat szolgálják.

Isten kegyelme bőségesen árad rám még próbák és nehézségek idején is.

Mivel megigazultam, Isten szolgálatomba állítja a próbákat is, felhasználva azokat, hogy javamat munkálják.

Ha bűnt is követek el, Isten kegyelme még jobban kiárad rám, és irgalmasan megőrzi megigazított állapotom, ahogy azt fentebb már láthattuk.

Ha bűnbe is esek, Isten már nem haragszik rám szívében.

Szíve egyedül szeretettel van tele felém, és arra vágyakozik, hogy megtérjek, és megvalljam bűneimet Neki, hogy újra tapasztalhassam és érezhessem az Ő kegyelmes és megbocsátó szeretetét, ami mindvégig ott volt szívében.

Isten már bűnvallásom előtt arra vágyik, hogy megbocsásson nekem.

Szívében már megbocsátott nekem; és amikor Hozzá jövök, hogy bűneim megvalljam Neki, Ő már elém fut, megölel és megcsókol engem, mielőtt még bármit is kiejthetnék a számon!

Isten látja bűneimet és bánkódik miattuk. Fájdalma részben abból fakad, hogy amikor bűnben élek, akkor nem tapasztalhatom és érezhetem az irántam való szeretetének teljességét.

Még fenyítést is küld az életembe, de ezt azért teszi, mert szeret engem, mert értem és velem van, hogy fegyelmezésével is végső javamat szolgálja.

Én ebből semmit sem érdemlek, még a legjobb napomon sem; de ez az én üdvösségem, és ezen szilárdan állok. Köszönöm Neked, Jézus!

TÉMAKÖRÖK

Legutóbbi bejegyzések
bottom of page